בין שתי מלחמות עולם - הסכם ראפאלו
הרצאות
התחלה : יום שלישי, ה- 07 בינואר 2020, שעה: 07:30:00 PM
סיום : יום שלישי, ה- 07 בינואר 2020, שעה: 07:30:00 PM
<p><strong>הסכם ראפאלו &nbsp;16.4.22<br /> </strong>הסכם שנחתם בין רוסיה הסובייטית וגרמניה להסדרת היחסים בין המדינות, וכן לשיתוף פעולה צבאי וכלכלי. <br /> ההסכם שעקף את הסכמי ועידת ורסאי ואפשר לגרמניה התחמשות כמותית משמעותית,&nbsp; ומתקדמת, זאת, עוד לפני עליית היטלר לשלטון.<br /> <strong>ד"ר יצחק נוי</strong></p>

נט4יו - מה שמעניין וחדש ברשת הישראלית
https://www.net4u.co.il/modules/extcal/event.php?event=915