פרסום | קשרו אלינו
נט4יו
כל הרשת הישראלית במקום אחד

הסכם השימוש באתר

הסכם השימוש באתר האינטרנט של "נט4יו" בכתובת www.net4u.co.il


השימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי השמוש. יש לקרוא את הסכם השימוש בקפידה לפני השימוש באתר והרישום לחברות בו.

כללי
עצם השימוש באתר ורישום לחברות בו, מהווה הצהרה על הסכמתך עם הסכם זה, מדיניות שמירת הפרטיות שלנו וכל הסכם אחר המופיע על גבי האתר ושאליו עלייך להיכנס ולקרוא לפני השימוש באתר ובשרותיו.
אם הנך מתקשה להסכים עם ההסכמים והמדיניות במלואם אנא אל לך להשתמש באתר ובשירותים הנלווים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההסכמים והמדיניות בכל זמן בכל צורה שנבחר בה. התיקונים יופיעו על האתר ויהיו תקפים מרגע שהופיעו. חובתך לבדוק את ההסכמים מפעם לפעם על מנת לוודא שהנך מודע/ת לכל שינוי שחל בהם. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישוש ההצהרה להסכמה עם התנאים לאחר השינויים. כל שאלה שיש לך בנוגע בהקשר להסכמים יש להפנות למינהלת האתר.

בעת השימוש באתר חובתך לציית לכל החוקים, התקנות והנהגים.
על מפעילי, בעלי ומנהלי האתר (להלן 'צוות האתר') לא חלה כל חובה לסרוק את האתר או כל חומר או תוכן שמועלה על ידך אל האתר (לרבות אך לא מוגבל להנחת התסריטים או כל חומר אחר.) אולם מוסכם על ידך שיש לנו כל זכות לנטר את האתר ולפקח מפעם לפעם על התכנים המוגשים על ידך ולחשוף כל פרט מידע (כולל פרטים אישיים מזהים) לחברת צד שלישי על מנת להפעיל את האתר כיאות ו/או להגן על האתר, השירותים, העסק, נותני החסות, שותפים, סניפים, המשתמשים והמבקרים ו/או על מנת לפעול בהתאם לחוק, מחויבות, תקנה או דרישת הרשויות. אנו עלולים להתנות את זכותך להשתתף על האתר או בשירותיו במסירת פרטייך המזהים ובעדכון שוטף שלהם על פי הצורך כפי שיוגדר על ידי צוות האתר.כללי התנהגותבעת השימוש באתר והשירותים מוסכם עלייך שלא:

- לחסום, לדכא או להגביל כל מבקר או משתמש אחר מלהשתמש באתר ובשירותיו.
- לפרסם פרטים מהעולם האמיתי שלך (לרבות אך לא מוגבל לכתובות אי-מייל (email), מספרי טלפון, כתובות דואר) שלא במקומות שהוגדרו במפורש על ידי צוות האתר.
- לנסות לעקוף את דרך ההתקשרות בין המשתמשים כפי שהוגדרה על גבי האתר או לנסות ולהתקשר בכל דרך שהיא עם מי מהמשתמשים שלא דרך הכלים הקיימים באתר.
- לדוור או להתקשר עם המשתמשים על ידי שימוש בפרטים מעולמם האמיתי (שם, דואר, מספרי טלפון וכו)
- להגיש או להעביר חומר כלשהו שאינו חוקי, מזיק, מאיים, מעליב, גס, מטריד, משמיץ, שיש בו משום הוצאת דיבה, וולגרי, מגונה, שנועד להונות, או שיש בו משום לעורר התנגדות, או שמפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או של כל זכות אחרת שלנו או חברות אחרות.
- להעביר כל מידע, תוכנה או חומר אחר שמכיל ווירוס, פצצת זמן, תולעת (Worm), או כל רכיב מפריע או מזיק אחר.
- להעביר מכתבי שרשרת או סכמות פירמידה.
- להעביר ללא הזמנה פרסומות, חומרי קידום מכירות ויחסי ציבור.
- לשנות, להתאים, לרשות, לתרגם, למכור, להנדס לאחור, לפרק או לחקות חלק כלשהו מהאתר, השירותים, או התוכנות המונחות ביסודות מי מהם, או לשנות חומר כלשהו שהורד מהאתר.
- לשנות, להעתיק או לטפל בתוכן כלשהו שיש לך גישה אליו דרך האתר, או להשתמש באיזשהו תוכן שיש לך גישה אליו דרך האתר או השירותים שלא לשם קריאה, צפייה, האזנה או מתן חוות דעה לתסריט או התוכן.
- לאסוף או לחשוף מידע אודות המשתמשים האחרים באתר מבלי לקבל את אישורם.
- לעשות מעשה כלשהו שיש בו משום להפריע או להאט את האתר או השירותים שבו.
- להשתמש באפליקציה כלשהי או כלי או תחבולה אחרים על מנת להשיג, לאחזר, לערוך מחדש, לשחזר או להערים על מבנה הניווט או הצגת האתר, השירותים או התכנים
- להשתמש באתר או בשירותים לכל שימוש שאינו חוקי

זכויות יוצרים
האתר, והשירותים הנלווים לו בבעלות והפעלה של בעלי האתר ומורשים אחרים בהסכמים חוזיים.
מובן ומוסכם עלייך שכל התכנים, והחומרים הקיימים על האתר ובשירותים ובכלל זה היצירות הגרפיות, הסמלים המסחריים (Logos), התמונות, הדמויות ושמות הדומיין (Domain Names), מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים.

מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא למכור, לרשות, להשכיר, לשנות, להפיץ, להעתיק, לחשוף, להתאים או לערוך חלק את התוכן או חלק ממנו אלא ברשות בכתב מאת יוצר התוכן, בעלי הזכויות, ובעלי האתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים.
מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא נקנית לך כל זכות או בעלות מסוג כלשהו.
ברורה ומוסכמת עלייך חובתך שלא לנסות להגיש בקשת רישום של תוכן, תמונה, סמל מסחרי, שם דומיין, סמל מסחרי, שיהיה זהה או דומה בצורה שעלולה להיות מטעה למי מהמוזכר לעיל.

הצהרת פרטיות
נדרש על ידך לקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו וברור לך חובתך להישמע לתנאיה.

ביטול
בעלי ומפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות או לבטל את גישתך אל האתר או חלקים מסוימים ממנו או השירותים הנלווים לפי שיקול דעתם הבלעדי בכל רגע וללא כל הודעה.

כתב וויתור
ניתנת בזאת הסכמה מפורשת שלך כי השימוש ב אתר זה ושירותיו הם על אחריותך בלבד.
האתר והשירותים מסופקים כמו שהם. צוות האתר אינו מספק סיוע כלשהו, לרבות אך לא מוגבל לתמיכה טכנית או תמיכת לקוחות.

צוות האתר אינו ערב לכך שהאתר עצמו או שירותיו יעמדו בדרישות המערכת שלך, או לכך שהאתר או שירותיו (או השרתים שמאפשרים אותם) יתפקדו בהתמדה וללא הפרעה, יהיו זמינים, מאובטחים ,פטורים משגיאות או מגורמים מזיקים. צוות האתר אינו נותן כל ערובה לתוצאות האפשריות של השימוש באתר או בשירותיו וגם לא ערובה לדיוק ומהימנות של מידע כלשהו שמתקבל דרך האתר או שירותיו. כמוכן לא ניתנת כל ערובה לכך שהפגמים באתר או בשירותיו יתוקנו.

צוות האתר מתנער במפורש מכל ערובות מכל סוג שהוא, בין אם מבוטאות או משתמעות או מרומזות, לרבות, אך ללא הגבלה למשתמע מהתואר, היכולת להיות משווק, התאמה למטרה מוגדרת ולאי הסגת גבול.

מובן ומוסכם על ידך שכל הורדה או קבלה בכל דרך אחרת של מידע ו/או נתונים דרך האתר ושירותיו נעשית על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד והאחריות לכל נזק שיעשה למחשבך או לאיבוד מידע כתוצאה הורדת המידע ו/או הנתונים מוטלת עלייך ועלייך בלבד.

ללא הגבלת הכלליות של הנכתב לעיל, צוות האתר מתנער מכל אחריות לכך שמאמר כלשהו, סרטון, הודעה או תוכן אחר שמפורסם באתר או בשירותיו הינו הולם קהל או קורא כלשהו, או שחומר כזה נקי מאלמנטים מעליבים, גסים, לא צנועים, לא מכובדים, משמיצים או אלמנטים אחרים שעלולים להיות בלתי הולמים. מובן ומקובל על ידך שצוות האתר רשאי אך אינו חייב לנטר לבחון ולפקח על תוכן האתר או שירותיו, ומוסכם על ידך בזאת כי אין לצוות האתר כל אחריות על כל נזק או הפסד שעשוי להיגרם במישרין או בעקיפין מהפרסומים שלנו או צפייתך או קריאתך או חשיפתך או גישתך לכל מאמר, הודעה, סרטון או תוכן אחר על האתר או שירותיו.

האתר ושירותיו עשויים להכיל קישורים לאתרי צד ג'. אתרים אלו אינם תחת פיקוח צוות האתר וצוות האתר אינו אחראי לתוכן איזשהו אתר מקושר. כניסה לאתר צד ג' דרך אתרנו, היא על אחריותך הבלעדית. הכללת הקישור לא מרמזת כי אנו מאשרים, תומכים או מקבלים כל אחריות על התכנים של אתרי צד ג' אלו.

הגבלת האחריות
בשום נסיבות לא יהיו צוות האתר, מורשיו, יורשיו, הממונים מטעמו, ישויות קשורות או הסתנפויות שלו, מפרסמיו, נותני החסות, ספקיו, קבלניו, המייעצים או היועצים המקצועיים או חברות האם, הבנות או המסונפות למי מאלו ו/או עובד כלשהו שלהם, מנהלים, דירקטורים, חברים, בעלי המניות, נציגים או סוכנים, אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, יוצא דופן או מקרי שיבוא כתוצאה משימוש או אי יכולת שימוש באתר או שירותיו. הגבלה זו חלה בין אם האחריות הנטענת נסמכת על בסיס חוזה, עוולה, רשלנות, הזנחה, חוסר זהירות או כל בסיס אחר, גם אם הובאה לידיעת צוות האתר האפשרות של נזק זה. במקרים שהרשויות וסמכויות שיפוטיות אינן מאפשרות התנערות מלאה מאחריות תהיה אחריות צוות האתר מוגבלת לשיעור שנדרש ע"י החוק.

פיצויים
חלה עלייך האחריות המלאה לכל הפרה של הסכם זה או של הסכם אחר בינך ובין צוות האתר (לרבות, אך ללא הגבלה, להצהרת-הפרטיות וכל הסכם אחר). מוסכם עלייך להגן לשפות ו/או לפצות ולהותיר את צוות האתר חף מכל אחריות, טענות, תובענות והוצאות, לרבות עמלות עורכי דין, שעלולים להיגרם עקב השימוש או שימוש לרעה או שלא בתום לב שלך באתר או בשירותיו.

צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להגנה בלעדית וניהול כל מקרה שאינו כפוף לפיצוי ולשיפוי על ידך, במקרה כזה יהיה עלייך לשתף פעולה מלאה עם צוות האתר כדי להעלות כל הגנה קיימת.

החוק הקובע
הסכם זה, הצהרת הפרטיות וכל הסכם אחר בינך לבין צוות האתר יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל ויפורש בהתאם להם. במקרה של התעוררות וויכוח עקב או בהקשר לשימוש באתר או בשירותים כל דיון משפטי (בוררות או כל דיון משפטי אחר) יהיה על פי חוקי מדינת ישראל ויקוים באזור המרכז בישראל.

אם הדרישות הללו או איזשהו מן התנאים המוזכרים בהסכם זה אינן מקובלים ומוסכמים על ידך אל לך להשתמש באתר או בשירותים.

הפרדה ומיזוג
הסכם זה יחד כל הסכם אחר המצוין בזאת (לרבות הצהרת הפרטיות) וכל הסכם אחר בינך לבין צוות האתר, מהווה את ההסכם השלם והמלא בינך ובין האתר בנוגע לאתר ולשירותיו ובא במקום כל התקשרויות וההצעות (בין אם בע"פ, בכתב או אלקטרוניות) קודמות או בו הזמניות בינך לבין צוות האתר בנוגע לאתר ולשירותיו. אם חלק כלשהו של הסכם זה נמצא בלתי חוקי או חסר תוקף או שלא ניתן לאכפו, יש לפרש חלק זה באופן בהתאם לחוק ובצורה קרובה ככל הניתן לכוונתם המקורית של הצדדים, ועל חלקי ההסכם הנותרים להיוותר במלוא תוקפם.

שונות
אין בשום אופן לראות באי אזכור של זכות חוקית או משפטית כלשהי או בהמצאות פירצה באמור בהסכם זה כוויתור על זכות כלשהי ואין בשום אופן להניח או לסבור כך. כל הכותרות, ראשי הפרקים והפסקאות בהסכם זה נכתבו רק לשם נוחות ובשום אופן אינם מגדירים או מסבירים כל פסקה או עניין. כל הודעה או תקשורת אחרת שאנו נוטלים על עצמנו לשלוח לך להלן תוערך כנמסרה והגיעה ליעדה אם תשלח לכתובת האי-מייל שתועדה כבמהלך תהליך הרשמתך באתר. אם כתובת זו אינה מתפקדת צוות האתר משוחרר מכל חובה לשלוח לך הודעות או תקשורת אחרת באופנים שונים על אף כי מידע אודות דרך אחרת ליצור איתך קשר עשוי להימצא ברשותו.

שימוש באתר ובשירותים מהווה ההסכמה בלתי חוזרת שלך להסכם וליתר ההסכמים המופיעים על האתר ויש לראותו כאילו חתמת על הסכם זה באופן ידני. המשך הגישה והשימוש באתר או בשירותיו גם היא מהווה אישוש חוזר לקבלתך הסכם זה במלואו וללא סייג. בהתאם לדרישתנו, מוסכם על ידך לחתום על גרסה לא אלקטרונית של הסכם זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ו/או של הודעה שניתנה באופן אלקטרוני תהיה קבילה בהליך משפטי, מנהלי או תיווכי המבוסס או המתייחס להסכם זה באותו אופן וכפוף לאותם תנאים הנהוגים עבור מסמכים ורשומות עסקיות אשר נוצרו ונשמרו בצורתם המודפסת.

גירסת הדפסה המרה ל- PDF
עמוד קודם
נט4יו
×

הצהרת נגישות

אתר זה מונגש לאנשים עם מוגבלויות על פי Web Content Accessibility Guidelines 2 ברמה AA.
האתר נמצא תמידית בתהליכי הנגשה: אנו עושים כל שביכולתנו שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.
אם בכל זאת נתקלתם בבעיית נגישות אנא שלחו לנו הערתכם במייל (אל תשכחו בבקשה לציין את כתובת האתר).

אודות ההנגשה באתר: